Svadbenim običajima reći DA ili NE?

2. јун 2017.

Značenje najzastupljenijih svadbenih običaja

Srbija je zemlja gde ima više vera i običaja, i svako ima svoje običaje koje poštuje. U nekoj porodici je to manje tamo gde se smatra […]