Organizacija krštenja

Kompletnu organizaciju krštenja, obaviće Vam agencija Emilija Venčanja.

Sveta Tajna Krštenja je prva Sveta Tajna. Svete Tajne su radnje koje vrši sveštenik, gde se na vidljivi način dobija nevidljiva blagodat Božija. Na prvom mestu među Svetim Tajnama stoji jer ovim činom novog rođenja novokršteni postaje član Crkve, ulazi u Crkvu Hristovu.